Välkommen till MHF-Ungdom

Sveriges enda trafiksäkerhetsorganisation för unga!

MHF-Ungdom är Sveriges enda trafiksäkerhetsorganisation för ungdomar. MHF-Ungdom bedriver sendan 1970 verksamhet för ökad nykterhet och trafiksäkerhet. MHF-Ungdoms verksamhet vänder sig i första hand till ungdomar upp till 25 år.

Målet med MHF-Ungdoms verksamhet är varierande men förenas med grundsynen om att arbeta för en ökad trafiksäkerhet och trafiknykterhet. Huvudmålet för MHF-Ungdom är arbetet mot rattfylleri. De andra målen med verksamheten är ökad demokratisk skolning för medlemmarna, erbjuda våra ungdomar en meningsfull sysselsättning samt sprida alkohol- och droginformation.

MHF-Ungdom har ett tätt sammarbete med vår moderorganisation MHF.


Gillar du inte heller att rattfylleri och att rattylla skadar och dödar? Bli då medlem i MHF-Ungdom.

Join
Media om rattfylleri

Slutet på början

Kalender

Hitta oss på Facebook

MHF-Ungdom Nyheter

2021-12-01
A-traktorer
Insändare
2020-01-12
Flyttat
Kansliet har ny flyttat in i nya lokaler och därmed fått ny adress.
2019-11-19
Kansliet
Kansliet kommer ha begränsad service mellan 26 november och 13 december.
Nyhetsarkiv
MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin