Välkommen till MHF-Ungdom

Sveriges enda trafiksäkerhetsorganisation för unga blir en sektion i MHF!

MHF-Ungdom är Sveriges enda trafiksäkerhetsorganisation för ungdomar. MHF-Ungdom bedriver sendan 1970 verksamhet för ökad nykterhet och trafiksäkerhet. MHF-Ungdoms verksamhet vänder sig i första hand till ungdomar upp till 25 år.

Målet med MHF-Ungdoms verksamhet är varierande men förenas med grundsynen om att arbeta för en ökad trafiksäkerhet och trafiknykterhet. Huvudmålet för MHF-Ungdom är arbetet mot rattfylleri. De andra målen med verksamheten är ökad demokratisk skolning för medlemmarna, erbjuda våra ungdomar en meningsfull sysselsättning samt sprida alkohol- och droginformation.

MHF-Ungdom har ett tätt sammarbete med vår moderorganisation MHF som vi nu har blivit en sektion i.


Gillar du inte heller att rattfylleri och att rattylla skadar och dödar? Bli då medlem i MHF-Ungdom.

Join
Media om rattfylleri

Slutet på början

Kalender

Hitta oss på Facebook

MHF-Ungdom Nyheter

2021-12-01
A-traktorer
Insändare
2020-01-12
Flyttat
Kansliet har ny flyttat in i nya lokaler och därmed fått ny adress.
2019-11-19
Kansliet
Kansliet kommer ha begränsad service mellan 26 november och 13 december.
Nyhetsarkiv
MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin