Välkommen till MHF-Ungdom

Sveriges enda trafiksäkerhetsorganisation för unga!

MHF-Ungdom är Sveriges enda trafiksäkerhetsorganisation för ungdomar. MHF-Ungdom bedriver sendan 1970 verksamhet för ökad nykterhet och trafiksäkerhet. MHF-Ungdoms verksamhet vänder sig i första hand till ungdomar upp till 25 år.

Målet med MHF-Ungdoms verksamhet är varierande men förenas med grundsynen om att arbeta för en ökad trafiksäkerhet och trafiknykterhet. Huvudmålet för MHF-Ungdom är arbetet mot rattfylleri. De andra målen med verksamheten är ökad demokratisk skolning för medlemmarna, erbjuda våra ungdomar en meningsfull sysselsättning samt sprida alkohol- och droginformation.

MHF-Ungdom bedriver även nationellt arbete med Trial inom MC, ATV och Cykel och inom ATV med Enduro och Mud.


Gillar du inte heller att rattfylleri och att rattylla skadar och dödar? Bli då medlem i MHF-Ungdom.

Bilder från våra aktiviteterKongress 2015 i Ljungby

 

Verksamhetskonferens 2015 i Skövde

Bilder från fler aktiviteter hittar du här. 

Media om rattfylleri

Stoppad dansk reklamfilm mot rattfylleri

(minst 18 år)

 

Slutet på början


MHF-Ungdom - en del av
SMN

Kalender

Hitta oss på Facebook

MHF-Ungdom Nyheter

2016-05-29
Kanslist
MHF-Ungdom söker en kanslist på deltid, 20% med placering på vårt kansli i Stockholm.
2016-04-14
Alkobommarna snart i hamn
Regeringen kommer idag att uppdra åt Trafikverket att förbereda införandet av anläggningar för nykterhetskontroll, så kallade alkobommar, i tre till f ...
2016-03-17
Motorföraren
Vår medlemstidning Motorföraren är nu öppen för alla våra medlemmar via vår app utan extra kostnad.
Nyhetsarkiv
MHF-Ungdom | Hammarby Fabriksväg 25 | 120 30 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin