Start Nyheter 2021 12 1 A-traktorer

A-traktorer

2021-12-01
Insändare

Vi i MHF-Ungdom tycker det är otillfredsställande att unga riskerar sin hälsa genom att lagstiftarna inte lyckats få till lagkrav på bältesanvändning i A-traktorer. A-traktorer byggda på moderna fordon med airbagar har konstruktionen beräknad att fungera tillsammans med bälte, vilket kan göra att bälteslösa riskerar skadas av själva airbagen vid en trafikincident. Vid en fordonsvältning har ett bälte också en avgjort skyddande effekt då kroppen hålls kvar i fordonet även om fönsterrutor krossas.
Vi i MHF-Ungdom har stor förståelse för ungas önskan att köra A-traktorer med samma hastighet som  mopedbilar dvs 45 km/h. De flesta A-traktorförare har AM-kort vilket ger dem möjlighet framföra just mopedbilar med den högre hastigheten. Väljer man köra en modern och därmed krocksäkrare personbil ombyggd till A-traktor blir hastigheten dock begränsad till just 30 km/h med irritation från medtrafikanter, inte minst i tätortstrafik. Vi ser gärna att bägge fordonstyperna får 45 km/h-gräns och krav på användning av bälte.

MHF-Ungdom förbundsstyrelse

MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin