Start Vad gör vi?

Vad gör vi?

J 0423780

En organisation. Två verkamheter hand i hand.

MHF-Ungdom är Sveriges enda trafiksäkerhetsorganisation för ungdomar.

MHF-Ungdom grundades 1970 och bedriver verksamhet för ökad nykterhet och trafiksäkerhet. MHF-Ungdom grundades som en del av MHF men är numera en fristående organisation. MHF-Ungdoms verksamhet vänder sig i första hand till ungdomar upp till 25 år.
Målet med MHF-Ungdoms verksamhet förenas i arbete för att ingen ska behöva dö eller skadas på grund av rattfylleri.

Andra mål med verksamheten är ökad demokratisk skolning för medlemmarna, erbjuda våra ungdomar en meningsfull sysselsättning samt att sprida information om alkohol och droger.

Organisation
MHF-Ungdom leds av en förtroendevald styrelse, Förbundsstyrelsen. Denna leder förbundets kansli som samordnas av en generalsekreterare. Kansliet stöttar MHF-Ungdoms arbete, både centralt, regionalt, och lokalt i Sverige.

MHF-Ungdom har ca 500 medlemmar uppdelade i distrikt och c:a 20 klubbar. Det är i klubbarna den ordinarie verksamheten bedrivs.

MHF-Ungdom har också en fyra sektioner som baseras på verksamhetsinriktning. Det finns en Tävlingssektion och hanterar samordning och frågor som berör hela MHF-Ungdoms tävlingsverksamhet, oavsett gren. Sektionen består av såväl utövare och en förbundsstyrelseledamot. De andra sektionerna är ATV-sektionen, Trial-sektionen och RRB-sektionen som samordnar och hanterar grenspecifika frågor inom respektive fordonsslag. Sektionerna består av såväl utövare och förbundsstyrelseledamöter.

Samarbeten
MHF-Ungdom samarbetar nära med övriga MHF-rörelsen som består av MHF, MHF-Ungdom och MHF Campingclub. MHF-Ungdom en del av NBV som är vårt studieförbund för utbildning och kompetensutveckling. Därtill har vi ett brett samarbete i olika former med andra organisationer med gemensamma intressen.

MHF
MHF-Campingklubb
NBV

J 0427670

MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin