Start Vad gör vi? Kongress

Kongress


Kongress V2

Nästa MHF-ungdom kongress kommer hållas digitalt i slutet av augusti 2023.

Anledningen till att det inte blir någon kongress 2022 är att kongressen 2021 beslutade att MHF-ungdom skall kongress genomföras vartannat år. 

 


 

Kallelse

Om förslag/motioner

Anmälan

Kongresshandlingarna

MHF-Ungdom | Byängsgränd 8 | 120 40 Stockholm | Tel. 08-55 576 576 | Epost. info@mhf-ungdom.se
Adminlogin